Colofon

Atelierroute Groot Woerden is een initiatief van de stichting Atelierroute Groot Woerden.
Stand van zaken per 1 september 2019

Foto-optimalisatie: Marianne Dams
Vormgeving en drukwerk: www.tonbal.nl
Producer website: 2SEE Technology

Commissie van aanbeveling: Victor Molkenboer (burgemeester van Woerden), Frans Lander (Cultuurfilosoof), Esther Didden (voorzitter Cultuur Platform Woerden), Theo Aarsen (voorzitter Kunstkring Woerden).

De Atelierroute kan niet worden gerealiseerd zonder de inzet van de leden van de organisatie: Carolien van Dam, Ank van Brakel, Maria Margraf, Marianne Dams, Iman Vroman en Cor Luijendijk.

Natuurlijk kan het geheel niet tot stand komen zonder onze sponsors t.w. het VSB Fonds Woerden,  Cultuur Platform Woerden, 2SEE Technology, Accensys, Branderij Joost, tabakspeciaalzaak van Vliet, vergaderhuis van Rossum, vakdrogist Stouthart en 't Bierhuys.

Postadres

Atelierroute Groot Woerden, p/a Plantsoen 7-32, 3441EL WOERDEN.
Telefoon: 06 410 36 102
Email: tsmooi@atelierroutegrootwoerden.nl
Bankrekening: NL 28 INGB 0009 4425 63
KvK: 30 181 603