Colofon 2018

Atelierroute Groot Woerden is een initiatief van de stichting Atelierroute Groot Woerden.

Foto-optimalisatie: Marianne Dams
Vormgeving en drukwerk: www.tonbal.nl
Producer website: 2SEE Technology

Commissie van aanbeveling: Victor Molkenboer (burgemeester van Woerden), Gerrit Luidinga (dichter, kunstkenner en liefhebber), Frans Lander (Cultuurfilosoof), Hans van Ommeren (kunstfotograaf), Esther Didden (voorzitter Cultuur Platform Woerden), Theo Aarsen (voorzitter Kunstkring Woerden).

De Atelierroute kan niet worden gerealiseerd zonder de inzet van de leden van de organisatie: Carolien van Dam, Ank van Brakel, Maria Margraf, Marianne Dams, Iman Vroman en Cor Luijendijk.

Natuurlijk kan het geheel niet tot stand komen zonder onze sponsors t.w.  Hans van Ommeren, het VSB Fonds Woerden,  Cultuur Platform Woerden, 2SEE Technology, Libris, tabakspeciaalzaak van Vliet en 't Bierhuys.

Postadres

Atelierroute Groot Woerden, p/a Plantsoen 7-32, 3441EL WOERDEN.
Telefoon: 06 410 36 102
Email: tsmooi@atelierroutegrootwoerden.nl
Bankrekening: NL 28 INGB 0009 4425 63
KvK: 30 181 603